Sklep internetowy

Home › Regulamin
Twój koszyk:
0,00
Sprawdź koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.ijoijo.pl

Właścicielem sklepu internetowego jest:

5 + Studio  Anna Kamińska-Kopyłowska

Tkacka 19-22  Szczecin, powiat Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: 669-159-91-31  

DEUTSCHE BANK PBS POLSKA

42 1910 1048 2271 6994 0902 0001

SWIFT: DEUTPLPX 

tel. +48 602 177 056

e-mail: info@ijoijo.pl

 


 

§ 1

 

Towary

 

       1.  W ofercie sklepu znajduję galanteria, przede wszystkim torby i plecaki oraz akcesoria

             wykonane ze zużytego węża strażackiego.

       2.  Wszystkie towary oferowane na stronie www.ijoijo.pl  są produkowane ręcznie, w pojedynczych egzemplarzach.

 

 

 

§ 2

Składanie i realizacja zamówień

 1.  Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.ijoijo.pl  24 godziny na dobę we wszystkie dni 

           tygodnia.


     2.    Aby dokonać zakupu na stronie www.ijoijo.pl każdy klient musi dokonać rejestracji.

            Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie podania

            swojego loginu i hasła.

            Jeżeli Klient nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, musi dokonać stosownej rejestracji podając wymagane dane.

            Wypełniając Formularz rejestracyjny niezbędne jest aby Użytkownik potwierdził, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.

            Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez

            użytkownika w Formularzu rejestracyjnym

           W celu Rejestracji i korzystania z Serwisu wymagane jest co najmniej:
                                                                                                                                                                                                                                                   a.    komputer z przeglądarką internetową oraz połączenie z siecią Internet;
                                                                                                                                                                                                                                                   b.    posiadanie adresu poczty elektronicznej;

           Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.

 1.  Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.                                                                                                                                                                                                                                         
 2.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z
           błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu.                                                    

     3.   Zamówienie będzie gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia.

            Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.

 

§ 3

Ceny towarów 

        1.  Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.

        2.  Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.

        3.  Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
      
        4.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,

             przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą                                                                                                                                                                                                                                                                                zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

 

§ 4

Koszty dostawy w Polsce 

 

        1. Koszty dostawy wynoszą:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej - przedpłata (przesyłka priorytetowa)  – 19 zł;
 • odbiór osobisty – 0 zł.
        2. Sprzedający dopuszcza odstąpienie od kosztów dostawy w przypadku zamówień powyżej 5 szt. § 5

Formy płatności


 1.  Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać według swego wyboru:
 • przelewem bankowym na konto w DEUTSCHE BANK PBS POLSKA 

             nr: 42 1910 1048 2271 6994 0902 0001

 •  gotówką przy odbiorze, pod adresem Szczecin, Tkacka 19-22  w godz. od 09.00-15.00 lub w dowolnym czasie po kontakcie

           telefonicznym pod numerem telefonu 602 177 056

     2.   Rachunek jest wystawiany na życzenie Klienta. 

  

§ 6

Wysyłanie towaru za granicę


 1.  Dostawa towarów  za granicę ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
      2.  Cło i inne opłaty ponosi Klient.

 

 

§ 7

Anulowanie zamówienia

          Zamówienie może zostać anulowane:

 • przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru:
 • e-mailem na adres  info@ijoijo.pl
 • telefonicznie na numer  602 177 056;

 1. Przez Sklep, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy na adres info@ijoijo.pl.

     2.  Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany                                 poprzez e-mail.

 

 

 § 8.

 Czas realizacji zamówienia


          Towary zamówione, dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub są do odbioru w                

          pracowni przy Tkacka 19-22 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Odbiór z pracowni możliwy w innych          

          godzinach po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 602 177 056.

         Czas realizacji złożonych w Sklepie zamówień jest następujący:


 

 1.   W Polsce:
 • Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 5 dni roboczych;

     2.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Klienta,  

           jak np. błędnie podany adres wysyłki.

     3. W przypadku odbioru osobistego towar stawiany jest do dyspozycji Klienta w terminie 1 dnia od dnia potwierdzenia przyjęcia  zamówienia.

  

§ 9.

 Prawo odstąpienia od umowy


 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu  zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.
 2. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi.                               Zwracany towar należy odesłać na adres: 5+ Studio Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. po otrzymaniu przesyłki z towarem Sklep zwróci Klientowi należność równą cenie zakupionego towaru.Zwrot ceny nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia odebrania przez Sklep przesyłki z towarem, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku  bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.


§ 10.

Reklamacje


 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umowa Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres 5+ Studio, Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient, jeżeli reklamacja okaże się  nieuzasadniona. W przeciwnym przypadku  koszty  przesłania naprawionego bądź wymienionego towaru ponosi Sklep.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. 5+ Studio zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sklep do niezbędnych kontaktów z Klientami w celu realizacji zamówień.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

 

             W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu                   cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o                 ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

‹ Powrót